Paragonalkusz.hu

Fenntarthatósággal kapcsolatos közzététel

A Társaság az Európai Unió a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 számú rendelete (SFDR) alapján az alábbi tájékoztatást nyújtja.

A Társaság nyilatkozik arról, hogy – figyelembe véve méretét, biztosítási alapú befektetési termékek közvetítésére vonatkozó tevékenységét és nagyságrendjét – tanácsadása során jelenleg nem veszi figyelembe a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat, ezáltal fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési, illetve biztosítási tanácsaikba történő integrálására vonatkozó politikával sem rendelkezik. Ennek indokaként a Társaság a következő szempontokat határozza meg:

  • a Társaság csak nagyon ritkán értékesít biztosítási alapú befektetési termékeket, melynek száma éves szinten 1-2 darabban határozható meg. Társaságunk elsősorban a partnerei által értékesített gépjárművekre köthető biztosítási termékeket kínálja ügyfeleinek. Alvállalkozóink döntő többsége kiegészítő biztosításközvetítő tevékenységet végez.
  • ismereteink szerint a biztosítók által kínált biztosítási termékek alapjául szolgáló befektetések egy része nem veszi figyelembe a fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat, továbbá nincs olyan egységes szempontrendszer, amely meghatározná biztosítók számára, hogy milyen módon vegyék figyelem be ezen tényezőket.
  • Azon ritka esetekben, amikor erre sor kerül, a tanácsadási tevékenység során a Társaság abból indul ki, hogy a fenntarthatóságot a biztosítási terméket kínáló biztosító társaságok veszik figyelembe és nyújtanak ezzel kapcsolatos információkat a szerződés megkötését megelőzően, tekintettel arra is, hogy a Társaság a biztosítókkal ellentétben nem minősül termékgazdának, nem vesz részt az alapok kezelésében, és így nincs hatással a fenntarthatóság szempontjait figyelembe vevő hozamok vélt vagy valós csökkenésére. 
  • Az eddigi igen csekély számú és várhatóan nem emelkedő tanácsadási tevékenység során az ügyfelek külön szóbeli figyelem felhívás ellenére sem érdeklődtek a fenntarthatósági tényezők és kockázatok kapcsán, tekintettel arra, hogy nem ez képezi befektetési döntésük alapját.

A Társaság ugyanakkor biztosítási alapú befektetési termékek közvetítése esetén mindenkor betartja a jogszabályok által meghatározott tájékoztatási kötelezettségeket. Egyúttal az ügyfelek részére átadja a biztosítók fenntarthatósággal kapcsolatos dokumentumait.

A Társaság továbbá nyilatkozik arról, hogy az IDD (2016/97 EU) irányelvnek megfelelően kialakított javadalmazási politikája – tekintettel a fent leírtakra is – jelenleg nem integrálja a fenntarthatósági kockázatokat, ebben a tekintetben külön javadalmazási módszert nem alkalmaz, vagyis a közvetítők részére fizetett javadalmazás független attól, hogy a tanácsadás eredményeként az ügyfél által választott befektetés milyen fenntarthatósági jellemzőkkel rendelkezik.

A Társaság a fentiekről az ügyfelek részére a tanácsadási tevékenység során a szerződéskötést megelőzően tájékoztatást nyújt.

Társaság a fenntarthatósággal kapcsolatos álláspontját folyamatosan monitorozza és a fenti tényezők megváltozása esetén szándékában áll felülvizsgálni.

A közzététel pdf formátumban erre a linkre kattintva letölthető.

Budapest, 2021.03.10.

kérdéseivel kapcsolatban hívja bizalommal ügyfélszolgálatunkat:
06-1-401-3100

Facebook

FBAMSZ Minősített alkusz - Gyémánt fokozat Mint biztosítási alkusz, az ügyfelek megbízása alapján, a legjobb tudásunk szerint képviseljük ügyfeleink érdekeit a biztosító társaságoknál.

A mögöttünk lévő több mint 20 éves szakmai tapasztalat a garancia arra, hogy ügyfeleinknek magas színvonalon, a szakma szabálya szerinti szolgáltatást nyújtsuk. Az ügyfél elégedettség kiemelten fontos cégünk életében, a kialakult bizalmi kapcsolat.

Fő profilunk a gépjármű biztosítás, amit oldalunkon online is megköthet, de partnerhálózatunk és központi ügyfélszolgálatunkon keresztül személyes tanácsadással és biztosításkötéssel is állunk rendelkezésére.

Az oldalon kötött kötelező biztosítási szerződésekre teljes körű árgaranciát nyújtunk.

Az összes szolgáltatásunk díjmentes.